top of page
Happy World Photography Day_edited_edite

Tu Majhi Mauli

Savani Ravindra, Asha Khadilkar, Suranjan Khandalkar, Shefali Kulkarni, Ajit Kadkade, Mangesh Borgaonkar, Asawari Desai, Dnyaneshwar Meshram, Mrudula Tambe, Vishwas Ambekar, Swarali Joshi, Mahesh Jain

Music: Anandi Vikas | Lyrics: Rajendra Atre, Sanjiv kokil, Dr. Dilip Pandit, Dr. Vyankatesh Kabde, Suvarna Mulajkar, ABA Mahajan

bottom of page