top of page
Indian Music, Top songs of 2023, Top indian songs

Tu Majhi Mauli

Savani Ravindra, Asha Khadilkar, Suranjan Khandalkar, Shefali Kulkarni, Ajit Kadkade, Mangesh Borgaonkar, Asawari Desai, Dnyaneshwar Meshram, Mrudula Tambe, Vishwas Ambekar, Swarali Joshi, Mahesh Jain

Music: Anandi Vikas | Lyrics: Rajendra Atre, Sanjiv kokil, Dr. Dilip Pandit, Dr. Vyankatesh Kabde, Suvarna Mulajkar, ABA Mahajan

bottom of page