top of page
Ekdant-Gajanana.jpg
Ekdant Gajanana
Singer: Janardhan Dhatrak
Music Composer: Rajendra G Salunke
Lyrics: Santosh Ganpat Medhekar

Music Arrange & Produced: Chirag Soni
Rhythms: Prathamesh G Dhumal
Shehnai: Rajendra G Salunke
Special Thanks: Nikhil Subhash Gudhekar
bottom of page